O Projekcie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Rada Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Lublin postanowiła docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.
Regulamin

Regulamin

Przeczytaj Regulamin

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoś Instytucję lub Osobę!

WEŹ UDZIAŁ

WEŹ UDZIAŁ

14.03.2018 LCK Lublin

 PROGRAM GALI I SZKOLENIA

PROGRAM GALI I SZKOLENIA

9.00 - 10.00 rejestracja uczestników
10.00 - 11.00 szkolenie z regulacji o ochronie danych osobowych
11.00 - 11.30 przerwa kawowa
11.30 - 13.00 gala Lubelski Lider Bezpieczeństwa:
- Rola społeczności lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa - dr n.hum. Krzysztof Łojek - dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
- oficjalne wręczenie nagród w konkursie Lubelski Lider Bezpieczeństwa
- występ artystyczny: Jadwiga Malinowska & Piotr Kiliański
13.00 - 14.00 poczęstunek

Organizator

Organizatorem konkursu "Lubelski Lider Bezpieczeństwa" jest "Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna", które inicjując działania społeczne od 2011 roku nieprzerwanie dba o poprawę bezpieczeństwa w regionie.

PATRONI I PARTNERZY

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród zostanie poprzedzenie szkoleniem i odbędzie się podczas uroczystej gali „Lubelskie Lider Bezpieczeństwa”
w dniu 14 marca
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie.