O Projekcie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.
Regulamin

Regulamin

Przeczytaj Regulamin

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoś Instytucję lub Osobę!

WEŹ UDZIAŁ

WEŹ UDZIAŁ

10.06.2022 r. LCK Lublin

Partnerzy i Sponsorzy edycji 2021

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

PARTNERZY


Organizatorzy

Organizatorem konkursu "Lubelski Lider Bezpieczeństwa" jest "Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna", które inicjując działania społeczne od 2011 roku nieprzerwanie dba o poprawę bezpieczeństwa w regionie oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas gali "Lubelski Lider Bezpieczeństwa", która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Ze względu na obostrzenia sanitarne, aby wziąć udział w gali, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl.