O Projekcie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.
Regulamin

Regulamin

Przeczytaj Regulamin

Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoś Instytucję lub Osobę!

WEŹ UDZIAŁ

WEŹ UDZIAŁ

10.06.2022 r. LCK Lublin

Partnerzy i Sponsorzy edycji 2021

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

Partnerem wydarzenia Lubelski Lider Bezpieczeństwa 2021 jest Województwo lubelskie
Lubelskie Centrum Konferencyjne 10.06.2022 r.
PARTNERZY


Organizatorzy

Organizatorem konkursu "Lubelski Lider Bezpieczeństwa" jest "Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna", które inicjując działania społeczne od 2011 roku nieprzerwanie dba o poprawę bezpieczeństwa w regionie oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas gali "Lubelski Lider Bezpieczeństwa", która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Ze względu na obostrzenia sanitarne, aby wziąć udział w gali, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl.