O LIDERZE

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiła docenić, tych którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

 • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
 • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
 • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organizacji imprezy i akcje zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:

 1. Instytucja szkoleniowa
 2. Agencja ochrony
 3. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 4. Inicjatywa
 5. Osobowość
 6. Jednostka samorządu terytorialnego
Warunki udziału w konkursie:
 1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdej osobie prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
 3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania formularza do dnia 27 maja 2019 r. 
Laureatów we wszystkich kategoriach z wyjątkiem „osobowości” wybiera kapituła konkursowa.
Kontakt: