O KONKURSIE

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiła docenić, tych którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

 • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
 • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
 • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organizacji imprezy i akcje zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:

 1. Pomoc Ukrainie
 2. Jednostka Wojska Polskiego
 3. Jednostka Straży Granicznej
 4. Jednostka Policji
 5. Jednostka Straży Pożarnej
 6. Bezpieczny samorząd
 7. Bezpieczeństwo w energetyce
 8. Bezpieczeństwo w rolnictwie
 9. Osobowość:
  • kobieta
  • mężczyzna
Warunki udziału w konkursie:
 1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdej osobie prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
 3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania formularza do dnia 15 sierpnia 2023 r. 
Laureatów we wszystkich kategoriach wybiera kapituła konkursowa.
Kontakt:
Marcin Drozd
Koordynator Projektu „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza”
Projekt „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza” finansowany jest ze środków budżetu państwa.