O KONKURSIE

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiła docenić, tych którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

 • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
 • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
 • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organizacji imprezy i akcje zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:

 1. Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
 2. Osobowość (nagroda indywidualna)
 3. Bezpieczny Samorząd
 4. Jednostka Policji
 5. Jednostka Straży Pożarnej
 6. Bezpieczeństwo w energetyce
Warunki udziału w konkursie:
 1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdej osobie prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
 3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania formularza do dnia 3 czerwca 2022 r. 
Laureatów we wszystkich kategoriach wybiera kapituła konkursowa.
Kontakt:
Robert Persona – prezes zarządu
tel. 509 903 525
Tomasz Lebiocki – członek zarządu
tel. 790 344 399