WEŹ UDZIAŁ W GALI I SZKOLENIU

Jeśli chcesz wziąć udział w Gali Finalowej i Szkoleniu, to zarejestruj swoją kandydaturę wypełniają poniższy formularz. Wybrane zgłoszenia zostaną zaakceptowane i otrzymają potwierdzenie oraz zaproszenie na Galę 14 marca 2018 r.

 

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem miejsca na gali. Ilość miejsc przyznanych ze zgłoszeń będzie uzależniona od frekwencji zaproszonych gości. Osoby zgłoszone poprzez formularz internetowy, które otrzymają możliwość uczestnictwa, zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie najpóźniej do dnia 10 marca 2018.