Zgłoszenia

W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:

  1. Instytucja szkoleniowa
  2. Agencja ochrony
  3. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  4. Inicjatywa
  5. Osobowość
  6. Jednostka samorządu terytorialnego
Warunki udziału w konkursie:
  1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdemu podmiotowi lub usługodawcy posiadającemu osobowość prawną tj. prowadzącemu działalność gospodarczą lub stowarzyszeniową.
  2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
  3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania poniższego formularza do dnia 27 maja 2019.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz: