Zgłoszenia

W Konkursie ustanowione zostaje dziewięć kategorii:

 1. Pomoc Ukrainie
 2. Jednostka Wojska Polskiego
 3. Jednostka Straży Granicznej
 4. Jednostka Policji
 5. Jednostka Straży Pożarnej
 6. Bezpieczny samorząd
 7. Bezpieczeństwo w energetyce
 8. Bezpieczeństwo w rolnictwie
 9. Osobowość:
  • kobieta
  • mężczyzna
 
Warunki udziału w konkursie:
 1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdemu podmiotowi lub usługodawcy posiadającemu osobowość prawną tj. prowadzącemu działalność gospodarczą, stowarzyszeniową lub osobie fizycznej.
 2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
 3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
 
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania poniższego formularza do dnia 16 sierpnia 2023 roku.
 

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz:

Kontakt:
Marcin Drozd
Koordynator Projektu „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza”
 
 
Projekt „Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza” finansowany jest ze środków budżetu państwa.