Zgłoszenia

W Konkursie ustanowione zostaje pięć kategorii:

  1. Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
  2. Osobowość
  3. Bezpieczny Samorząd
  4. Policjant
  5. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
Warunki udziału w konkursie:
  1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdemu podmiotowi lub usługodawcy posiadającemu osobowość prawną tj. prowadzącemu działalność gospodarczą, stowarzyszeniową lub osobie fizycznej.
  2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
  3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania poniższego formularza do dnia 17 października 2021 roku.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz: