Zgłoszenia

W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:

  1. Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
  2. Osobowość (nagroda indywidualna)
  3. Bezpieczny Samorząd
  4. Jednostka Policji
  5. Jednostka Straży Pożarnej
  6. Bezpieczeństwo w energetyce
Warunki udziału w konkursie:
  1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdemu podmiotowi lub usługodawcy posiadającemu osobowość prawną tj. prowadzącemu działalność gospodarczą, stowarzyszeniową lub osobie fizycznej.
  2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
  3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania poniższego formularza do dnia 3 czerwca 2022 roku.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz: