Zgłoszenia

W Konkursie ustanowione zostaje dziewięć kategorii:

 1. Instytucja szkoleniowa
 2. Agencja ochrony
 3. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży
 4. Akcja promująca bezpieczeństwo (długofalowa)
 5. Wydarzenie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa
 6. Osobowość
 7. Bezpieczny Samorząd
 8. Policjant
 9. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
Warunki udziału w konkursie:
 1. Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdemu podmiotowi lub usługodawcy posiadającemu osobowość prawną tj. prowadzącemu działalność gospodarczą lub stowarzyszeniową lub osobie fizycznej.
 2. Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
 3. Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania poniższego formularza do dnia 13 sierpnia 2020 roku.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz: